← Психологія (за липень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Психологія та соціальна робота = Psychology and social work : наук. журн. / Засновник Одес. держ. ун-т ім. І. І. Мечникова ; гол. ред. О. І. Кононенко. – Одеса : Астропринт, 2019. – Вип. 2 (50). – 179 с.

 

Анотація

Журнал входить до переліку наукових видань ВАК України з психології, у яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі психології.