← Екологія (за лютий 2020 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Студентський вісник національного університету водного господарства та природокористування : зб. / Засновник Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування ; гол. ред. В. С. Мошинський. – Рівне : НУВГП, 2019. – Вип. 1 (11) .

Анотація

У збірнику публікуються статті студентів, які містять нові теоретичні та практичні результати досліджень в галузях  технічних, сільськогосподарських, природничих та гуманітарних наук.