← Екологія (за лютий 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сільськогосподарькі науки : зб. наук. пр. / Засновник Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування ; гол. ред. В. С. Мошинський. – Рівне : НУВГП, 2019. – Вип. 1 (85) .

Анотація

У збірнику публікуютьсяі наукові статті з екології, сільськогосподарських меліорацій (сільськогосподарські науки), агроґрунтознавства та агрофізики, раціонального використання природних ресурсів, водних біоресурсів.

Призначений для наукових працівників, інженерів, аспірантів та студентів навчальних закладів.