← Екологія (за лютий 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Гидробиологический журнал = Гідробіологічний журнал : межд. науч. журн. / Учредитель НАН Украины. Ин- т гидробиологии ; гл. ред. В. Д. Романенко. – Киев : Ин-т гидробиологии НАН Украины, 2019. – Т. 55, № 6 (330) .

Анотація

Представлено результати дослідження гідрологічного режиму та оцінювання кількісних та якісних показників водних ресурсів; розроблювання математичних моделей та комп’ютерних технологій розрахунку та прогнозу процесів у водному середовищі, включаючи методи прогнозу та розрахунку паводків різного походження; оцінювання змін гідрологічного та гідрохімічного режимів поверхневих вод та морських вод під впливом природних чинників та антропогенного навантаження; розроблювання нових методичних підходів до оцінювання екологічного стану водних об’єктів.