← ЗНО, навчальна література (за лютий 2017 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Яворський В. Т. Основи теоретичної хімії : підруч. / В. Т. Яворський. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 378 с.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

Викладено основні поняття, терміни, визначення та закони хімії, питання теорії будови атома та хімічного зв’язку, енергетичні, термодинамічні та кінетичні закономірності перебігу хімічних реакцій та стану рівноваги. Розглянуто властивості розчинів, теорія електролітичної дисоціації речовин, питання гідролізу речовин, окисно-відновних та електрохімічних процесів, корозії металів. Систематизовано дані про комплексні сполуці. Наведено приклади розрахунку важливих показників перебігу хімічних процесів.

Для студентів хіміко-технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також може бути корисним для студентів нехімічних спеціальностей та інженерно-технічних фахівців-хіміків.