← ЗНО, навчальна література (за лютий 2017 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Збірник текстів і текстових завдань з англійської мови (рівень В1). Читання : навч.-метод. посіб. / Н. В. Варєшкіна, А. П. Ладиненко, Н. М. Смирнова,  А. В. Матієнко-Сільницька. – Одеса : Юридична література, 2016. – 199 с. – (Серія: Навчально-методичні посібники).

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

Створення Європейського простору вищої освіти висуває складні завдання щодо збільшення мобільності студентів, більш ефективного міжнародного спілкування та легшого доступу до інформації. В умовах значного розширення міжнародних зв’язків України знання англійської мови спеціалістами різних галузей науки набуває особливого значення. Одне з головних завдань, що ставиться перед студентами вищих навчальних закладів України є практичне володіння англійською мовою. Даний курс передбачає вдосконалення навичок та вмінь у такому виді мовленнєвої діяльності як читання на рівні володіння англійською мовою В1 (незалежний користувач).