← Історія та етнографія (за лютий 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Сидорович О. С. Споживча кооперація України в умовах радянської державності: економіка, політика, ідеологія, люди (друга половина 40-их - 80 ті рр. XX ст.) = Consumer cooperation of Ukraine in the conditions of the soviet state: economy, politics, ideology, people (the second half of the 40'S - 80'S of the twentieth century) : монографія / Олександр Сергійович Сидорович ; наук. ред. С. С. Падалка. – Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2019. – 420 с.

Анотація

Монографію присвячено проблемі розбудови і розвитку споживчої кооперації України в другій половині 1940-их – 80-их рр. Тема і мета роботи зумовили використання широкого кола літератури і джерел, провідне місце серед яких займають архівні матеріали. Проаналізовано етапи становлення споживчої кооперації в Українській РСР у другій половині ХХ ст.

Книга розрахована на науковців, викладачів, студентів, та усіх, хто цікавиться історією кооперативного руху та соціально-економічною історією України.