← Історія та етнографія (за лютий 2020 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Гаврилів І. О. УВО-ОУН: в боротьбі за Українську Державу / Ігор Омелянович Гаврилів. – Львів : Левада, 2019. – 500 с.

Анотація

На основі маловідомих широкому загалу історичних джерельних матеріалів, критичного осмислення наявної вітчизняної та зарубіжної історіографії у даній монографії здійснено комплексне дослідження військово-політичної діяльності УВО-ОУН впродовж 1920-1941 рр.

Видання призначене для істориків, науковців-суспільників, студентів, громадських діячів, політиків та широкого загалу, які бажають пізнати героїчні сторінки не так далекого нашого минулого, яке в повній мірі перекликається із непростими проблемами сучасного утвердження української державності.