← Історія (за січень 2020 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Український історичний журнал : наук. журн. / Засновник НАН України. Ін-т історії України, НАН України. Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса ; гол. ред. В. А. Смолій. – Київ : Ін-т історії України НАНУ , 2019. – № 4 (547) .

Анотація

Часопис велику увагу приділяє проблемам історії України, всесвітньої історії, питанням змісту і методики викладання історії в навчальних закладах країни. Матеріали, що публікуються у журналі в останні роки, подаються в контексті нового осмислення історії українського народу. Наукові статті та документальні матеріали переважно висвітлюють ті сторінки історії, які тривалий час з ідеологічних міркувань розглядались поверхово, замовчувалися або свідомо перекручувалися.