← Історія (за січень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Інтелігенція і влада = Интеллигенция и власть = Intellectuals and State Power : зб. наук. пр. / Засновник Одес. нац. політехн. ун-т ; гол. ред. Г. І. Гончарук. – Одеса : Астропринт, 2019. – Вип. 40: Серія: Історія .

Анотація

Збірник друкує статті, об’єднані загальною темою «Інтелігенція і влада». В статтях представлений ретроспективний аналіз різних аспектів діяльності інтелігентської верстви: духовної, наукової, господарської, громадсько-політичної. Різноплановий характер статей свідчить про багатовимірність проблематики інтелігенції.

На основі архівних матеріалів, періодичної преси та інших джерел цикл публікацій збірника висвітлює малодосліджені питання діяльності інтелігенції та владних інституцій України нової та новітньої доби, зокрема науково-педагогічної діяльності, міського самоврядування та адміністративного управління, політики влади щодо інтелігеції; постаті видатних представників української інтелігенції; історіографії та джерелознавства.

Збірник призначений для науковців, аспірантів, студентів історичних спеціальностей, краєзнавців, музейних працівників та всіх, хто цікавиться історією України.