← Історія (за січень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Український історичний журнал : наук. журн. / Засновник НАН України. Ін-т історії України, НАН України. Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса ; гол. ред. В. А. Смолій. – Київ : Ін-т історії України НАНУ , 2019. – № 4 (547) .

Анотація

У роки незалежності України єдиним критерієм редакційної політики є відповідний фаховий рівень матеріалів із різноманітних проблем історії, методології, історіографії, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін. «Український історичний журнал» по праву вважається провідним часописом вітчизняної історичної науки, який на своїх сторінках відбиває її рівень та визначає напрями подальших пошуків.