← Конкурс. Номінаційний список (за травень 2017 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Евгений Владимирович Васьковский: правовед, литератор, критик : сборник материалов к 150-летию со дня рождения = Eugeniusz Włodzimierz Waśkowski: prawnik, literat, krytyk: zbiór materiałow do 150-lecia urodzin E. W. Waśkowskiego / Одес. нац. науч. б-ка, Центр исследования права им. Савиньи (Одесса), Юридическая фирма «Юрлайн»; сост.: Н. А. Яцун, И. А. Бирюкова; науч. ред. В. М. Зубарь; отв. ред. О. Ф. Ботушанская; рецензенты: Е. О. Харитонов, Т. В. Добко; ред. : Н. Г. Майданюк, И. С. Шелестович. — Одесса : Бондаренко М. А., 2017. — 588 с.: ил. — (Серия «Одесса в именах и документах»).

Анотація

Збірник матеріалів презентує творчий спадок одного з видатних діячів у галузі цивільного права кінця ХІХ — першої половини ХХ століття, випускника Новоросійського університету Євгена Володимировича Васьковського (1866-1942). Є. В. Васьковський, приділяючи пильну професійну увагу проблемам цивільного права, не менш уважно спостерігав повсякденне життя Одеси, публікуючи свої фейлетони, рецензії, відгуки на сторінках одеських періодичних видань під псевдонімами Мартин Боруля і Маestro. У це видання, окрім біографічного нарису і бібліографічного покажчика, увійшли публікації             Є. В.  Васьковського в газетах «Одесский вестник» і «Одесские новости», що є унікальним свідченням очевидця і безпосереднього учасника громадсько-політичного і культурного життя Одеси кінця ХІХ століття.

Видання збірника є результатом спільної ініціативи керівництва юридичної фірми «Юрлайн» в особі керуючого партнера В. М. Зубаря і генерального директора Одеської національної наукової бібліотеки О. Ф. Ботушанської, яка очолила пошукову і творчу роботу фахівців бібліотеки.

Видання адресоване історикам, краєзнавцям, мистецтвознавцям, культурологам, широкому колу читачів, що цікавляться літературою, мистецтвом, історією Одеси.