← Конкурс. Номінаційний список (за травень 2017 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Напередодні апогею : одеські роки філософа і психолога – професора Миколи Яковича Грота (1883-1886) : монографія / ОНУ імені Мечникова, Наук. б-ка ; кол. авт.: В. І. Подшивалкіна, І. В. Голубович, М. О. Подрезова [та ін.] ; упоряд.: В. В. Самодурова, О. С. Мурашко ; авт. вступ. ст. І. М. Коваль ; наук. ред.. В. М. Хмарський. – Одеса : ОНУ, 2016. – 456 с. : іл. – (Розвиток науки в Одеському національному університеті ; вип.: Психологія. Філософія).

Анотація

Монографія присвячена видатному філософу та психологу професору Миколі Яковичу Гроту, який доклав великих зусиль для формування вітчизняного філософсько-психологічного дискурсу та філософсько-психологічної діяльності. Наукова робота об’єднала сучасних істориків, бібліографів, філософів та психологів університету на шляху висвітлення особливостей одеського періоду в багатогранній діяльності М. Я. Грота. Складовою частиною видання є біобібліографічний покажчик наукової спадщини вченого, укладений на основі фондів наукових бібліотек Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та бібліотеки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. У монографії вперше представлені конспекти лекцій з філософії М. Я. Грота, а також маловідомі статті, які були надруковані в одеських газетах тих часів.

Видання призначено як для психологів, філософів, істориків, науковців, так і для всього наукового та освітянського співтовариства.