← Конкурс. Номінаційний список (за травень 2017 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Бруяко И. В. Очерки экономики населения Северо-Западного Причерноморья в античную эпоху : моногр. / И. В. Бруяко, Е. П. Секерская ; НАН Украины, Одесский археологический музей. – Одесса : Ирбис, 2016. – 238 с.

Анотація

Монографія присвячена вивченню питань економічного розвитку населення Північно-Західного Причорномор’я античної доби. Запропоновано моделі (стратегії) господарської та ремісничої діяльності мешканців античних міст та поселень, а також представників варварського світу – скіфів та фракійців. Розглянуто історико-археологічну ситуацію в регіоні. Розроблено варіант ландшафтно-кліматичної реконструкції за добу раннього залізного віку.