← Література з питань медицини (за серпень 2019 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Сучасні аспекти збереження здоров'я людини : зб. праць XII Міжнар.міждисцип. наук.-практ. конф., 12-13 квітня 2019 р., м. Ужгород / ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Закарпат. обл. держ. адм., Міжнар. ін-т людини і глобалістики "Ноосфера" ; за ред. і передм. Тарас Михайлович Ганич ; передм. Оксана Ганич. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2019. – 426 с.

Анотація

Збірник праць конференції охоплює новітні науково-практичні матеріали про підтримання здоров’я людини в сучасних умовах, а саме – оздоровлення населення природними засобами, зокрема, лікувальними травами, забезпечення адекватного харчування, якісної питної та мінеральної води, подолання йододефіциту, використання сучасних агротехнологій для збереження і збагачення біорізноманіття природи, актуальні питання лікування поєднаної патології.