← Література з питань медицини (за серпень 2019 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Медико-соціальна експертиза тимчасової та стійкої непрацездатності при професійних захворюваннях : навч. посіб. / ДЗ "Дніпропетр. держ. мед. акад." МОЗ України ; уклад. Леонід Юрійович Науменко, Інна Станіславівна Борисова, Віталій Миколайович Березовський. – Дніпро : Ліра, 2018. – 143 с. : табл.

Анотація

Навчальний посібник складений на підставі сучасних нормативно-правових та законодавчих документів України з питань медико-соціальної експертизи та професійної патології. Містить основні регламентуючі документи про порядок здійснення процедури експертизи і ведення медичної документації хворих та осіб з інвалідністю внаслідок професійних захворювань, забезпечення соціальної і медичної допомоги у контексті комплексної реабілітації; застосування критеріїв з тимчасовій непрацездатності та інвалідності.

Рекомендований для використання лікарями закладів охорони здоров’я, лікарями ЛКК, лікарями профпатологами, лікарями загальної практики-сімейної медицини, лікарями-інтернами та студентами закладів вищої медичної освіти.