← Історія та етнографія (за серпень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Терлюк І. Я. Історія держави і права України : навч. посіб. / Іван Ярославович Терлюк.– Вид. 4-те, зі змін.– Київ : Кондор, 2018.– 770 с.

Анотація

Висвітлено основні етапи еволюції суспільно-політичного устрою, судової та правової систем на території сучасної України від їх витоків до початку XXI ст. Особливу увагу приділено проблемам формування й розвитку політичних інститутів влади, джерелам права та процесу систематизації правових норм. Проаналізовано основні пам’ятки вітчизняного права.

Для студентів юридичних спеціальностей, викладачів та усіх, хто цікавиться питаннями вітчизняної історії та історії держави та права України.