← Історія та етнографія (за серпень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Бжеський Р. Прелюдія поступу (вістниківський доробок, 1924-1934 років) / Роман Бжеський ; НАН України. Ін-т історії України ; упоряд. Володимир Бойко, Тамара Демченко ; відп. ред. Геннадій Боряк. – Київ : Темпора, 2016. – 471 с., [6] вкл. арк. іл. – Прелюдія поступу (праці 1924-1934 років).

Анотація

До книги увійшли праці відомого українського діяча, історика, публіциста Романа Бжеського, створені ним протягом 20-30 рр. ХХ ст. Складається вона з чотирьох частин: споминів доби українських національно-визвольних змагань, публіцистики, літературних рецензій та поезій автора, що були надруковані у «Літературно-науковому віснику» та «Віснику». В комплексі оприлюднений доробок – цінне джерело для дослідження непересічної особистості автора та його творчості. Водночас він відображає свій час, політичні події, суспільні дискусії доби Української революції 1917 – 1921 рр. та міжвоєнного періоду.