← Історія та етнографія (за серпень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Кралюк П. М. Півтори тисячі років разом. Спільна історія українців і тюркських народів / Петро Михайлович Кралюк; Худож.-оформ. О. А. Гугалова-Мєшкова.– Харків : Фоліо, 2018.– 251,[1] с. : іл.– (Великий науковий проект).

 

 

Анотація

У новій книзі П. Кралюка йдеться про непрості стосунки між українцями та їхніми предками й тюрками. Автор показує, що це були відносини між двома цивілізаціями (землеробською й кочовою), які часто мали конфронтаційний характер. Однак існувало й чимало прикладів «взаємодоповнення» та співробітництва. Звертається увага на історію відносин між слов’янським населенням нинішніх українських земель й аварами, булгарами, печенігами, половцями, торками, татарами, турками тощо. Особливо акцентується увага на стосунках між українським козацтвом, з одного боку, та Кримським ханством та Османською імперією, з другого. Показано, що в генезисі українського етносу помітну роль відіграли тюрки, а українська культура має чимало тюркських елементів.