← ЗНО, навчальна література (за липень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Підприємництво і торгівля : навч. посіб. / Л. Л. Ковальська, І. В. Кривов'язюк, Ю. В. Волинчук, О. М. Завадська, І. М. Камінська ; Луцький нац. техн. ун-т ; під заг. ред. Л. Л. Ковальська, І. В. Кривов'язюк. – Київ : Кондор, 2018. – 617 с.

Анотація

Навчальний посібник розкриває теоретичні та прикладні аспекти розвитку підприємництва та торгівлі. Визначено гносеологію та інституційне середвище підприємництва. Виокремлено організаційно-правові, соціальні, фінансові, оцінювальні аспекти реалізації підприємництва. Розкрито необхідність формування бізнес-культури, планування підприємницьких ідей та оцінювання ризиків підприємницької діяльності. Охарактеризовано особливості здійснення підприємництва у різних сферах виробництва та торгівлі. Узагальнено специфіку біржової торгівлі, торговельної логістики, франчайзингу та маркетингу інновацій у сфері підприємництва.

 Навчальний посібник стане настільною книгою та найкращим порадником у навчальному процесі для студентів і викладачів вищих економічних навчальних закладів , стануть в нагоді усім тим, хто має намір самостійно поглибити знання з підприємництва та торгівлі.