← Історія та етнографія (за липень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Національна академія наук України: правові засади організації та діяльності = National Academy of Sciences of Ukraine: the legal bases of the organization and activities : монографія / Юрій Сергійович Шемшученко, Ольга Федорівна Андрійко, Юрій Ладиславович Бошицький,                          М. В. Венецька, С. І. Іщук ; НАН України, Ін-т держави і права ім.                      В. М. Корецького ; відп. ред. Юрій Сергійович Шемшученко. – Київ : Юридична думка, 2018. – 573 с.

Анотація

У книзі на основі вивчення та аналізу першоджерел і відповідних нормативних актів висвітлюється правові засади організації та діяльності Національної академії наук України як вищої наукової установи країни на всіх етапах її становлення та розвитку. Досліджуються сучасний правовий статус Академії, її організаційно-правова структура, функції і повноваження керівних органів, а також актуальні питання академічного самоврядування, правового регулювання діяльності науково-дослідних інститутів та інших установ, організацій і підприємств, публічних, майнових, трудових і соціальних відносин, реалізації прав інтелектуальної власності у системі Академії, міжнародного наукового і науково-технічного співробітництва тощо. Сформульовано пропозиції щодо перспектив і напрямів удосконалення правових засад організації і діяльності Академії та її установ у сучасних умовах. У додатках подані основні чинні законодавчі та інші нормативні акти, що регулюють діяльність НАН України.

Для правознавців, істориків, науковців усіх, хто цікавиться історією і сьогоденням НАН України.