← Історія та етнографія (за липень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Мазлах С. М. До хвилі (Що діється на Вкраїні і з Україною?) : друкується за виданням 1919 р. / Сергій Михайлович Мазлах, Василь Матвійович Шахрай ; наук. ред. Андрій Здоров ; вступ. ст. та комент. Андрій Здоров, Артем Клименко ; покажчик Микола Гриценко. – Одеса : Астропринт, 2019. – 294 с.

Анотація

Знаменитий памфлет двох засновників «українського націонал-комунізму» вперше вийшов на початку 1919 р. в Саратові. Не дарма його називають ще «українським комуністичним маніфестом». За викриття шовіністичних тенденцій в РКП (б)б та вперше сформульоване гасло Української Комуністичної партії обох авторів в березні 1919 р. було виключено із партії більшовиків.

В самій Україні книга виходить уперше. В додатках вміщено документи про авторів із архівів Києва та Москви.