← Історія та етнографія (за липень 2019 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Бернадський Б. В. Контррозвідувальна діяльність Російської імперії в Україні (історико-правовий аспект) : монографія / Богдан Васильович Бернадський. – Київ : Вадим Карпенко, 2018. – 788 с.

Анотація

У рамках спеціального монографічного дослідження висвітлені основні тенденції та правові аспекти становлення і функціонування контр розвідувальних органів Російської імперії. Різноманітні аспекти юридичного статусу, організаційно-правові аспекти діяльності та право застосована практика аналізуються на прикладі українських губерній. Значну увагу приділено фінансовому забезпеченню та кадровій політиці в імперських спецслужбах. Наскільки успішним був контр розвідувальний режим Російської імперії в українських землях розглядається на прикладі Першої світової війни.

Матеріали монографії можуть бути використані в науково-дослідницькій роботі та навчальному процесі, зокрема при викладенні навчальної дисципліни «Історія держави і права України», спеціальних курсів історії вітчизняних спецслужб і правоохоронних органів.