← Література з питань екології (за березень 2019 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Скляр В. Г. Екологічна фізіологія рослин : підручник / Вікторія Григорівна Скляр ; за заг. ред. Ю. А. Злобін. – Суми : Університетська книга, 2018. – 271 с.

Анотація

У підручнику висвітлено сучасні наукові дані про фізіологічні процеси, що становлять основу життєдіяльності рослин. Розглянуто реагування зелених рослин на довкілля й способи їхньої адаптації до несприятливих умов, викликаних як абіотичними, так і біотичними чинниками, а також ключові аспекти інтеграції фізіологічних процесів у рослинному організмі.

Для студентів напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», а також для студентів аграрних і педагогічних вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліни «Фізіологія рослин» та «Екологічна фізіологія рослин».