← Література з питань екології (за березень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку : Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 жовтня 2018 р., м. Херсон / ДВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т" ; відп. за вип. О. А. Дюдяєва, О. Т. Євтушенко. – Херсон : Олді-Плюс, 2018. – 583 с.

Анотація

Збірник містить тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку», присвяченій 60-річчю від дня народження доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича. Конференція відбулась за участі науковців та фахівців у галузі екології та сталого розвитку, водних біоресурсів та аквакультури, соціально-економічних аспектів раціонального природокористування, сучасних підходів до методики викладання дисциплін природничого напряму.