← Література з питань екології (за березень 2019 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Бойчук Ю. Д. Екологія і охорона навколишнього середовища : навчальний посібник / Юрій Дмитрович Бойчук, Ельвіра Миколаївна Солошенко, Олег Вікторович Бугай. 4-те вид, виправ. і допов. – Суми : Університетська книга, 2018. – 315 с.

Анотація

Посібник присвячений дії екологічних факторів у біосфері, викликаних антропогенним впливом. Викладені наукові основи охорони навколишнього середовища – вчення про біосферу, уявлення про екосистеми і закономірності їх функціонування, екологічні аспекти господарської діяльності людини. Розглянуті особливості існування живих організмів в умовах антропогенної трансформації біосфери. Значна увага приділена впливу забруднювачів навколишнього середовища на здоров’я людини. Визначені основні шляхи оптимізації взаємодії людського суспільства і природи.

Посібник розрахований на студентів неекологічних спеціальностей вищих закладів освіти, викладачів, учителів і учнів загальноосвітніх шкіл та усіх, хто не байдужий до екологічних проблем світового масштабу і, зокрема, Україні.