← Енциклопедії, довідники (за листопад 2018 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Дошкільна лінґводидактика : словник-довідник : понад 600 термінів, понять та назв / упоряд. Алла Михайлівна Богуш, Катерина Леонідівна Крутій. – Запоріжжя : ЛІПС, 2014. – 198 с.– (Словники).

Анотація

Cловник-довідник розкриває сутність лінґводидактичної термінології з вітчизняної та зарубіжної науки, що використовується в новітніх дослідженнях й уточнена під час захисту дисертацій з дошкільної лінґводидактики, методики та дошкільної педагогіки за останні п’ять років. Основний обсяг словника-довідника становлять історичні й сучасні педагогічні терміни, які широко вживано в монографіях, періодичних виданнях, словниках.

Для студентів вищих навчальних закладів, студентів маґістратури, які вивчають курс із дошкільної педагогіки та онтолінґвістики, здобувачів наукового ступеня, педагогів дошкільних навчальних закладів.