← Історія та етнографія (за вересень 2018 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014 / С. М. Андрієвський, О. О. Баранов, О. І. Вавілова, Ю. Ф. Ваксман, Б. М. Галкін ; гол. ред. Ігор Миколайович Коваль ; редкол. О. В. Запорожченко, В. М. Хмарський, С. В. Скороход. – Одеса : ОНУ, 2015. – 313 с. : табл.

Анотація

У черговому випуску видання «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова – 2014» наведено основні досягнення та результати освітянської та наукової діяльності у 2014 році.