← Історія та етнографія (за вересень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Книжкові знаки європейських бібліофілів у колекціях університетської бібліотеки : альбом-каталог / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; упоряд. Олена Вікторівна Полевщикова, Майя Володимирівна Алєксєєнко, Ганна Володимирівна Великодна ; передм. І. М. Коваль ; відп. ред. М. О. Подрезова. – Одеса : Астропринт, 2017. – 161 с. : іл. – (Музеї Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Музей книги ; [№ 2]).

Анотація

Видання репрезентує вибрані книжкові знаки європейських бібліофілів у виданнях, що зберігаються в Науковій бібліотеці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Альбом-каталог проілюстровано відбитками книжкових знаків власників книгозбірень (екслібрисами, суперекслібрисами, штампами та власницькими записами).

Видання призначене для книгознавців, культуро знавців, мистецтвознавців, бібліографів, бібліофілів та всіх, хто цікавиться історією книжкового знаку.