← Історія та етнографія (за вересень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Два століття служіння книзі. Історія Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 1817-2017 : [монографія] / Майя Володимирівна Алєксєєнко, Марина Олексіївна Подрезова, Олена Вікторівна Полевщикова, Валентина Павлівна Пружина, Віра Володимирівна Самодурова ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. Наук. б-ка ; наук. ред. і вступ. ст. І. М. Коваль ; відп. ред. М. О. Подрезова. – Одеса : ОНУ, 2017. – 290 с. : іл.

Анотація

В монографії, на основі архівних документів, спогадів та виданих джерел, розглядається історія виникнення, становлення та розвитку Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова; приділяється увага керівникам та відомим співробітникам бібліотеки, що відігравали важливу роль у її діяльності. Праця підготовлена з нагоди ювілею бібліотеки. За двохсотрічну історію кожний період накладав свій відбиток на стан її фондів, зміст роботи, інтереси читачів.

Книга адресована фахівцям бібліотечної справи, співробітникам музеїв, архівів, краєзнавцям, науковцям та книголюбам.