← Література з питань медицини (за вересень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Подготовка фармацевтического представителя : учеб. пособие / Лариса Васильевна Яковлева, Наталья Владимировна Бездетко, Оксана Витальевна Ткачева, Ольга Александровна Герасимова, Оксана Яковлевна Мищенко ; Нац. фармацевт. ун-т ; под общ. ред. Лариса Васильевна Яковлева. – Харьков : НФАУ "Золотые страницы", 2016. – 259 с.

Анотація

У посібнику за кожною темою, передбаченою типовою програмою, наведені теоретичні питання, короткий інформаційний матеріал, завдання для аудиторної та самостійної роботи, тести для самоконтролю успішності засвоєння теми. Засвоєння теоретичного матеріалу та виконання наведених у посібнику завдань допоможе студентам освоїти дисципліну, успішно скласти підсумковий модульний контроль і отримати необхідний обсяг знань для роботи фармацевтичним (медичним) представником.

Призначено для аудиторії та самостійної роботи студентів спеціальності «Фармація» (також і факультету з підготовки іноземних громадян), «Клінічна фармація» фармацевтичних ВНЗ і фармацевтичних факультетів медичних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації при вивченні дисципліни «Підготовка фармацевтичного представника».