← Література з питань медицини (за вересень 2018 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Гігієна у фармації : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Надія Миколаївна Кононенко, Валентина Василівна Чікіткіна, Валерій Аркадійович Волковой, Валерія Валеріївна Гнатюк, Марина Олександрівна Остапець ; Нац. фармацевт. ун-т. – Харків : НФАУ "Золоті сторінки", 2016. – 294, [1] с.

Анотація

У навчальному посібнику викладено питання загальної гігієни та гігієнічні аспекти роботи аптечних закладів з урахуванням останніх досягнень гігієнічної науки і практики і нормативної документації фармацевтичної галузі.

Видання призначене для теоретичної та практичної підготовки студентів вищих навчальних закладів ІІІ та ІV рівнів акредитації спеціальності «Фармація» при вивченні дисципліни «Гігієна фармації» відповідно до навчального плану та програми. Рекомендовано студентам спеціальності «Клінічна фармація», учням фармацевтичних коледжів, а також працівникам аптечних закладів.