← Література з питань права (за квітень 2017 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Цуркан-Сайфуліна, Ю. В. Владні засади права: філософсько-правові аспекти : монографія / Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; Нац. ун-т "Одеська юридична академія". – Одеса : Фенікс, 2016. – 356 с.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

Монографія присвячена філософсько-правовим та загальнотеоретичним аспектам зв’язку права і влади. Розкрито складові процесу легітимізації влади за допомогою права. Розроблено категорію влади права як специфічного аспекту правового буття.

Видання буде корисне спеціалістам у сфері філософії права і загальнотеоретичної юриспруденції, галузевих юридичних наук та тим, хто цікавиться проблемами сучасного права.