← Література з питань права (за квітень 2017 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 20 травня, 2016 р., м. Одеса : у 2 т. Т. 1 / Нац. ун-т "Одеська юридична академія", Півден. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; відп. ред. М. В. Афанасьєва. – Одеса : Юридична література, 2016 . – 676 с.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

Перший том збірника матеріалів науково-практичної конференції відображає результати філософських, політичних, соціологічних, загальнотеоретичних та історико-правових досліджень держави та права.

Видання буде корисним для наукових працівників, викладачів, докторантів, аспірантів, юристів-практиків, а також політологів та соціологів.