← Література з питань права (за квітень 2017 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 20 травня, 2016 р., м. Одеса : у 2 т. Т. 2 / Нац. ун-т "Одеська юридична академія", Півден. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; відп. ред. М. В. Афанасьєва. – Одеса : Юридична література, 2016 . – 712 с.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

У другому томі збірника матеріалів науково-практичної практичної конференції відображені актуальні питання адміністративного права та процесу, фінансового права, результати правових досліджень у сфері судової та правоохоронної діяльності, актуальні проблеми кримінального права, судової експертизи, судової психології та медицини.

Збірник розрахований на наукових працівників, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів вищих юридичних навчальних закладів, а також юристів-практиків.