← Всесвітня історія (за травень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Довнар-Запольский М. В. История Белоруссии / Митрофан Викторович Довнар-Запольский ; отв. ред. В. М. Лебедева ; редкол. Е. И. Барановский, В. Д. Селеменев, В. В. Скалабан ; предисл. М. Ф. Шумейко. – 4-е изд. – Минск : Беларусь, 2016. – 591 с.

Анотація

Митрофан Вікторович Довнар-Запольский (1867–1934) – історик, етнограф, фольклорист, дослідник історії Білорусі, Росії, України, один із засновників наукового білорусоведення і національної концепції історії Білорусі ("Етнографічний нарис Білорусії", "Нарис історії Кривичської і Дреговичської земель до кінця ХІІ в.", "Державне господарство Великого Князівства Литовського при Ягеллонах", "Народне господарство Білорусії" та ін.).

Рукопис був підготовлений автором ще на початку 20-х років ХХ в, але так і не побачив світ за його життя. Завдяки значним зусиллям як білоруських, так і російських етнографів стало можливим справжнє видання однієї з головних праць ученого, присвяченого історії Білорусі.

Для всіх, хто бажає глибше знати історію Білорусі.