← Всесвітня історія (за травень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Голованов С. О. Всесвітня історія : навч. посіб. для студентів ВНЗ іст. спец. : у 5 т. / Сергій Олександрович Голованов ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ : Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2017.

Т. 1 : Історія стародавнього світу. – 2017. – 471 с.

Анотація

Навчальний посібник «Історія стародавнього світу» є першим томом багатотомного видання серії «Всесвітня історія».

Книга складається з таких розділів: «Історія первісного суспільства», «Історія Стародавнього Риму» й охоплює період від початку процесу формування первісної людини (антропогенезу) до падіння Західної Римської імперії.

Посібник містить інформацію з аналізу джерельної бази історії країн стародавнього світу, а також список навчальної та дослідної літератури. Особлива увага звертається на основні закономірності історичного процесу, які відбувалися у певний історичний період.

Для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів та всіх, хто цікавиться історією стародавнього світу.