← Література з питань медицини (за травень 2018 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Хирургия : учебник : в 2 т. Т. 2 / С. А. Бойко, А. А. Болдижар, П. А. Болдижар, Ф. В. Горленко, Н. Б. Губергриц ; под ред. П. Г. Кондратенко, В. И. Русин. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Киев : Заславский А. Ю., 2017. – 675 с. : ил.

Анотація

У підручнику знайшли відображення найбільш поширені хірургічні захворювання. Однак основна увага приділена діагностиці та диференційній діагностиці гострої хірургічної патології. Особливістю видання є його побудова за синдромним принципом, що більшою мірою відповідає реальній діяльності практичного лікаря. У книзі викладено показання до застосування сучасних методів лабораторної та інструментальної діагностики, а також сучасні підходи до лікування різноманітних хірургічних захворювань. Крім того, у підручнику знайшли відображення питання вибору способу й обсягу хірургічного втручання, а також деякі аспекти техніки виконання найбільш поширених операцій. Особлива увага приділена принципам інтенсивної терапії у невідкладній хірургії. Більш результативному сприйняттю тексту допомагають численні ілюстрації, а також різні схеми та алгоритми.

Підручник розрахований на студентів старших курсів вищих медичних навчальних закладів.