← Література з питань медицини (за травень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Медична допомога дітям в Україні: реалії та перспективи : монографія / Григорій Іванович Корицький, Михайло Михайлович Корда, Ніна Григорівна Гойда, Галина Андріївна Павлишин. – Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2017. – 231 с.

Анотація

У виданні розглянуто шляхи удосконалення системи надання медичної допомоги дітям в одному з регіонів України – Тернопільській області, що сприятиме зниженню рівня дитячої та підліткової захворюваності, дитячої інвалідності, малюкової і неонатальної смертності. Представлено сучасні моделі системи організації медичної допомоги дітям у країнах Європи, Америки, Прибалтики, розкрито їх позитивні та проблемні сторони з акцентуванням на відсутності універсальної моделі організації охорони здоров’я та необхідності створення своєї національної. Наведено основні критерії оцінки досягнень суспільства – системний аналіз стану здоров’я дітей України та Тернопільської області зокрема. Запропоновано концепцію оптимізації надання медичної допомоги дітям на третинному рівні в регіоні з наступним прогнозуванням динаміки основних інтегральних показників здоров’я дітей, нормативів потреби у високоспеціалізованій медичній допомозі дитячому населенню.

Монографію рекомендовано для лікарів, курсантів та інтернів вищих навчальних медичних закладів.