← Література з питань медицини (за квітень 2018 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Федорченко С. В. Коинфекция HCV / HBV : моногр. / Сергей Валериевич Федорченко. – Киев : Медицина, 2018. – 119 с., [4] с. вкл. цв. ил.

Анотація

У монографії представлені дані по поширенню хронічного гепатиту HCV / HBV в світі і в Україні. Висвітлено питання молекулярної епідеміології HCV і HBV в українській когорті пацієнтів. Дано критерії лабораторної діагностики гострої коінфекції HCV / HBV, суперінфекції HCV пацієнтів з хронічним гепатитом В, суперінфекції HBV пацієнтів з хронічним гепатитом С, окультного гепатиту В у пацієнтів з хронічним гепатитом С. Описана клініко-лабораторний картина цих станів, в тому числі можливість розвитку фулмінантного перебігу гепатиту і ймовірність спонтанного кліренсу HCV і HBV. За результатами прижиттєвого дослідження печінки представлені особливості морфологічної картини у пацієнтів з хронічним гепатитом HCV / HBV. Особливе значення приділено питанням інтерференції вірусів і впливу цього феномена на темпи прогресування захворювання і ймовірність розвитку первинного раку печінки. Викладено дані по ефективності монотерапії інтерфероном, комбінованої терапії інтерфероном і рибавірином, пегінтерфероном і рибавірином, а також препаратами прямої дії. Обговорюються питання реактивації HBV в разі еррадікаціі HCV.

Для лікарів інфекціоністів, гастроентерологів, трансфузіологів, педіатрів і терапевтів, які займаються питаннями діагностики та лікування вірусних гепатитів.