← Література з питань медицини (за квітень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Сучасні аспекти клінічної фармакології на тлі досягнень доказової медицини : матеріали IX Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Вінниця, 16-17 листопада 2017 р. / ДУ "Ін-т фармакології та токсикології НАМН України", Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, Вінниц. обл. асоц. фармацевтів ; упоряд.: К. П. Блиндур, О. А. Панібратюк, М. О. Астаєва. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 295 с.

Анотація

У матеріалах конференції представлено огляди, статті та тези науковців і практичних лікарів України, присвячені актуальним проблемам клінічної та експериментальної фармакології, відповідно світовим стандартам. Висвітлено питання клінічної фармакології та фармації. Значна частина публікацій присвячена новим науковим розробкам вітчизняних учених, щодо створення перспективних для клінічних випробувань активних речовин з фармакодинамічними ефектами. Узагальнено досвід клінічних спостережень при фармакотерапії найбільш розповсюджених та соціально значущих захворювань (в педіатрії, кардіології, пульмонології, ревматології, гастроентерології, хірургії тощо), з акцентом на визначення особливостей фармакокінетики та фармакодинаміки сучасних лікарських засобів, уточнення молекулярних механізмів їх дії, оцінки ефективності та безпеки в умовах взаємодії ліків, на тлі оптимальної комплексної фармакотерапії. Матеріали конференції віддзеркалюють сьогодення наукових досліджень з експериментальної та клінічної фармакології в Україні.