← Література з питань медицини (за квітень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Фармацевтична хімія : підруч. для студентів вищ. фармац. навч. закл. і фармац фак. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / Петро Овксентійович Безуглий, Вікторія Акопівна Георгіянц, Іван Семенович Гриценко, І. В. Українець, С. Г. Таран ; Нац. фармацевт. ун-т ; за заг. ред. Петро Овксентійович Безуглий. – Вид. 3-тє, випр., доопрац. – Вінниця : Нова книга, 2017. – 455 с.

Анотація

У підручнику охарактеризовано предмет і завдання фармацевтичної хімії, розглянуто класичні методи встановлення чистоти та ідентифікації лікарських засобів, подано приклади одержання лікарських речовин і наведено методи їх кількісного визначення. Матеріал розглянуто на прикладі найбільш характерних представників окремих груп лікарських речовин.

Підручник призначений для вивчення фармацевтичної хімії студентами фармацевтичних вузів і факультетів.