← Література з питань права (за квітень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Теорія та практика сучасної юриспруденції : матеріали XIII Всеукр. наук. конф., 25 жовтня 2017 р., м. Харків / Асоціація випускників Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого ; відп. за вип. О. О. Нанарова, Р. А. Казак. – Харків : Бровін О. В., 2017. – 296 с. – Містить бібліогр.

Анотація

У збірнику представлені доповіді, які були подані на XIII Всеукраїнську наукову конференцію “Теорія і практика сучасної юрипруденції”, що відбулась 8 грудня 2017 року. Розміщенні у збірнику тези доповідей стосуються таких напрямів: “Кримінального права та кримінології; кримінально-виконавчого права”, “Теорії та історії держави і права; істрії політичних і правових учень”, “Цивільного права  і цивільного процесу; сімейного права; міжнародного приватного права”, “Трудового права; права соуіального забезпечення”, “Судоустрою; прокуратури та адвокатури” та ін.

Розраховано на наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів і наукових установ, студентів, аспірантів та докторантів, практичних працівників і широкий читацький загал.