← Література з питань права (за квітень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні : зб. тез VI Всеукр. заоч. наук.-практ. конф., м. Хмельницький, 7 грудня 2017 р. / Хмельн. обл. рада, Хмельн. ун-т упр. та права ; dідп. ред. О. М. Буханевич. – Хмельницький : Хмельн. ун-т управління та права, 2017. – 131 с. – Бібліогр. в кінці ст.

Анотація

У збірнику представлені доповіді, які були подані на VI Всеукраїнську заочну науково-практичну конференцію “Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні”, що відбулась у Хмельницькому університеті управління та права 7 грудня 2017 року. Розміщенні у збірнику тези доповідей стосуються таких напрямів: “Конституційно-правові засади місцевого самоврядування: вітчизняний та зарубіжний досвід”, “Проблеми та перспективи реформування територіальної організації влади в Україні”, “Впровадження принципів ефективного врядування”, “Адміністративно-правові засади місцевого самоврядування” та ін.

Розраховано на наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів і наукових установ, студентів, аспірантів та докторантів, практичних працівників і широкий читацький загал.