← Література з питань права (за квітень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Пожоджук, Р. В. Захист прав споживачів за договором постачання електричної енергії через приєднану мережу : монографія / Роман Васильович Пожоджук ; Нац. акад. правових наук України. НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака.  – Київ : НДІ приватного права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2017.  – 217 с. – Бібліогр.: с. 197-217.

Анотація

Монографію присвячено розробці нових теоретичних положень цивільно-правового регулювання відносин захисту прав споживачів, що опосередковуються договором постачання електричної енергії споживачу. Окремо досліджуються форми цивільно-правової відповідальності постачальника електричної енергії за порушення договору постачання електроенергії.

Розраховано на науковців, викладачів, адвокатів, юристів, аспірантів, студентів, а також всіх, хто цікавиться проблемами цивільного та енергетичного права.