← Література з питань медицини (за січень 2018 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Сучасні аспекти збереження здоров’я людини : зб. праць Х Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. (21-22 квітня 2017 р.) : до 25-річчя заснування НДІ фітотерапії ДВНЗ «Ужгородський національний університет» / Ужгород нац. ун-т ; Словац. аграр. ун-т в м. Нітра ; Ужгород. торг.-економ. ін-т Київ. нац. торг.-економ. ун-ту ; за ред. Т. М. Ганича. – Ужгород : [Говерла], 2017. – 396 с.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

Збірник праць конференції висвітлює нові відомості про збереження здоров’я людини в сучасних умовах, а саме – оздоровлення населення природними засобами, зокрема, лікувальними травами, забезпечення адекватного харчування, якісної питної та мінеральної води, подолання йододефіциту, використання сучасних агротехнологій для збереження і збагачення біорізноманіття природи, актуальні питання лікування поєднаної патології. Збірник виходить до 25-річчя з дня заснування НДІ фітотерапії ДВНЗ «УжНУ».