← Література з питань медицини (за січень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Нові судово-медичні підходи до вирішення проблем механічної травми = New forensic-medical approaches for solving the mechanic trauma problems : зб. матеріалів наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Одеса, 15-16 червня 2017 р. / Одес. нац. мед. ун-т ; Голов. бюро судово-мед. експертизи МОЗ України ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика ; Асоц. судових медиків України ; ред. кол.: В. М. Запорожан, Г. Ф. Кривда (відп. за вип.),  В. Д. Мішалов та ін. – Одеса : Екологія, 2017. – 241 с.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

На конференції було розглянуто найактуальніші питання сучасної судово-медичної науки та практики. Було визначено, що проведення судово-медичних експертиз різних видів механічної травми на сучасному науково-практичному рівні є одним із найважливіших аспектів розвитку галузі, який потребує постійного розвитку та удосконалення. Окрім того, було окреслено стратегію вдосконалення методів проведення судово-медичних експертиз механічної травми, як один з пріоритетних напрямків розвитку системи судово-медичної експертизи в Україні. Завдяки впровадженню в судово-медичну науку та практику України нових методів діагностики механічної травми, враховуючи «нетипові» механізми формування таких травм, буде значно підвищена наукова обґрунтованість експертних висновків та якість проведення судово-медичних експертиз та досліджень.