← Література з питань права (за січень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Анотація

У збірник увійшли тези наукових доповідей з таких актуальних питань юриспруденції як: Актуальні питання розвитку освіти: загальнотеоретичні аспекти та історичний досвід; Методологічні засади цивільно-правових наук; Стан та перспективи розвитку публічно-правових наук; Тенденції розвитку кримінально-правових наук; Міжнародне право в системі юридичної освіти; Соціокультурні знання в системі юридичної освіти; Гуманітарний дискурс в структурі юридичної освіти.

Розраховано на працівників вищих навчальних закладів та наукових установ, аспірантів, здобувачів наукового ступеня, студентів юридичного спрямування, юристів, адвокатів, правозахисників, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування.

Бібліографія

Новації та виклики юридичної освіти = Innovations and challenges of legal education : зб. матеріалів Міжнар. наук. студент. конф. 4 жовтня 2017 р., м. Тернопіль, Україна : тези наук. доповідей / Тернопіль. нац. економ. ун - т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 315 с.

 

Дивіться в електронному каталозі ОННБ