← Література з питань права (за січень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Кулініч, О. О. Авторське право і суміжні права : навч.-метод. посіб. для студентів ВНЗ за галуззю знань 08 "Право", зі спеціальності 081 "Право", спеціалізація - "інтелектуальна власність" освіт.-кваліфікац. рівень "магістр" / О. О. Кулініч ; Ін-т інтелект. власності Нац. ун-ту «Одеська юридична  академія» в м . Києві – Одеса : Юридична література, 2017. – 147с.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

 

У посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної  дисципліні «Авторське право і суміжні права»: зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять, завдання для самостійної роботи, перелік нормативно-правових актів, рекомендацій та узагальнень судової практики, питання для перевірки курсу.

Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів та наукових установ, аспірантів, здобувачів.