← Економіка (за травень 2023 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Економічна безпека: держава, регіон, підприємство : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. Інтернет- конф., 29 вересня 2022 р., м. Полтава / Нац. ун-т "Полтавська політехніка ім. Ю. Кондратюка", Навч.-наук. ін-т фінансів, економіки, управління та права, Білостоц. технолог. ун-т (Польща), Ун-т "Північ" (Хорватія) ; редкол. Світлана Володимирівна Онищенко, Ліана Олександрівна Птащенко, Ірина Михайлівна Крекотень. – Полтава : Нац. ун-т "Полтавська політехника ім. Ю. Кондратюка", 2022. – 214 с. : іл., табл.

 

Анотація

У збірнику матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції представлено результати розвитку теорії економічної безпеки держави, регіону та підприємства, теоретичні та методологічні аспекти системотворення економічної безпеки та її сучасні концепції, особливості інституціонального та правового забезпечення економічної безпеки об’єктів всіх рівнів економічної системи, а також забезпечення економічної безпеки в системі освіти. Участь у конференції взяли представники закладів вищої освіти, наукових, фінансових установ, державних органів управління та бізнес-середовища з України, Польщі, Грузії, Естонії, Азербайджану, Хорватії. Призначений для фахівців з економічної безпеки, науковців, викладачів, аспірантів, докторантів та студентів.